Brunsveld Ingenieurs | BLOG 2 – Installatietechnisch advies
16317
post-template-default,single,single-post,postid-16317,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-10.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

BLOG 2 – Installatietechnisch advies

BLOG 2 – Installatietechnisch advies


De vraag achter de vraag: Waarom installatietechnisch advies begint met goed luisteren.

Wat veel mensen niet weten is dat er in bijna elk gebouw minstens 14 disciplines zitten om een gebouw te gebruiken zoals ze willen. Riolering, verwarming, koeling, ventilatie, brandbeveiliging, verlichting, inbraakbeveiliging etc. Vanuit de overheid worden daar diverse eisen aan gesteld (wetgeving en normen). Als opdrachtgever en gebruiker van je pand heb je daar zelf ook bepaalde ideeën bij en uiteraard een budget. De taak van een installatie adviseur of een ingenieursbureau is al die facetten bij elkaar te brengen tot een passend / kloppend geheel. Dit gaat verder dan het enkel benoemen van producten of systemen die toepasbaar kunnen zijn in uw gebouw. Het moet namelijk worden afgestemd op de specifieke kenmerken van dat gebouw. Dit is altijd maatwerk. 

Waar gaat het vaak mis?

Een mooi opgestelde rapportage waarin beschreven wordt dat het, bijvoorbeeld qua duurzaamheid en energielasten, te adviseren is om een ventilatie met warmteterugwinning, ledverlichting en zonnepanelen toe te passen zegt niets over de daadwerkelijke toepasbaarheid of de inpassing van de nodige techniek in het gebouw. Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Waar lopen die kanalen? Waar staat die installatie unit, en welke led-armaturen zijn dan het beste? Feitelijk weet je op basis van zo’n rapportage eigenlijk nog niks. Het is voor een gedegen afweging nodig om verder te gaan dan enkel het constateren van gebrek en het opsommen van investeringen en besparingen. Het is noodzakelijk om die verbetermaatregelen volledig uit te engineeren, waarbij er wordt ingepast in de bouwkunde. 

Hoe moet het wel?

Hiervoor hebben wij gesteld dat ieder pand / gebouw anders is en maatwerk vraagt. Ook het gebruik van elk pand is anders en de wensen van de opdrachtgever en/of haar gebruiker, los van de wettelijke eisen, variëren minstens zoveel als de gebouwen zelf. Zonder die wensen ten aanzien van het gebruik, het gewenste comfort en de duurzaamheidsambitie te kennen, kan geen goed advies gegeven worden. Het is daarom dat het achterhalen van de vraag achter de vraag essentieel is om een goed advies te kunnen geven. 

Praktijkvoorbeeld

Een opdrachtgever met een bestaande oude woning in het buitengebied had de vraag welke warmtepomp het beste toepasbaar was voor zijn woning. Na een eerste gesprek op locatie en de opname van het bestaande pand werd duidelijk dat, zoals wel vaker, het budget en de ambitie niet met elkaar overeen kwamen. En dat door de bouwkundige staat van het pand (slecht geïsoleerd, geen goede kierdichting), de toepassing van een warmtepomp sterk af te raden was. 

Het advies was hier dan ook om het budget eerst te besteden aan de optimalisatie van de bouwkundig schil. Dat wil zeggen; goede isolatie en verbeterde kierdichting. Dit vinden mensen wellicht een vreemd advies van een installatie adviseur, maar dat is het niet. Dit omdat de technische levensduur van bouwkundige materialen met 50 jaar ruim langer is dan technische installaties die slechts een levensduur hebben van 15 jaar. 

De warmtepomp is wel degelijk een duurzaam product waarmee goed verwarmd en gekoeld kan worden, echter dient dan ten alle tijden de bouwkundige schil op orde te zijn. Dit betekent op z’n minst goed geïsoleerd en een goede kierdichting. Een warmtepomp functioneert namelijk op lage temperatuur en die lage temperatuur is niet in staat om in een bouwkundig slecht (geïsoleerd) pand, waarbij kou toetreed en warmte wegglipt, te zorgen voor het gevraagde comfort. Dit leidt ook nog eens tot onacceptabel hoge energielasten. 

De bouwkundige aanpassing vergde een groot deel van het budget, waardoor duurzame inpassing van techniek, van bijvoorbeeld een warmtepomp, op dit moment financieel gezien niet haalbaar bleek. Om dat later wel haalbaar te maken, zijn de nieuwe installaties zo ontworpen dat er in de toekomst eenvoudig een duurzame oplossing – dat kan maar zo een warmtepomp zijn – toegepast kan worden. Het advies voor deze woning was echter om nu, in een tijd waar iedereen van het gas af moet, toch een vertrouwde CV ketel toe te passen.

Waarom kun je bij ons terecht?

Uit dit voorbeeld blijkt sterk dat de vraag achter de vraag van belang is. Heeft u een pand waarvan u weet dat u er ‘iets’ mee moet of wilt, maar krijgt u niet helder wat de beste te volgen route is / wat te doen / waar te beginnen? 

Wij, Brunsveld Ingenieurs, komen graag op locatie voor een eerste gesprek waarbij we uw vraag achter de vraag achterhalen en vervolgens een passend advies zullen uitbrengen.

Geen reactie's

Geef een reactie