Brunsveld Ingenieurs | BLOG #3 Installatie- en energieadvies: Jarenlange besparing op exploitatiekosten, verbeterd comfort én productiviteitswinst
16335
post-template-default,single,single-post,postid-16335,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-10.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

BLOG #3 Installatie- en energieadvies: Jarenlange besparing op exploitatiekosten, verbeterd comfort én productiviteitswinst

BLOG #3 Installatie- en energieadvies: Jarenlange besparing op exploitatiekosten, verbeterd comfort én productiviteitswinst

Als onafhankelijke adviseurs vinden wij het verstandig om bij iedere investering de vraag te stellen of het een verstandige investering is. 

Daarom nu de vraag: is investeren in installatie-advies verstandig? 

Wat doet een installatie adviseur? 

De meest korte uitleg is: een installatie adviseur is de architect van de installatietechniek. 

Iedereen weet wat een architect doet en waarom die meerwaarde biedt: Een architect vertaalt de droom van een opdrachtgever tot iets wezenlijks/iets tastbaars; een fraai bouwkundig ontwerp. Vervolgens rekent de constructeur dit bouwkundige ontwerp door op veiligheid, geeft een adviseur brandveiligheid zijn oordeel over de brandveiligheid en vervolgens rekent de bouwkundig aannemer aan dit complete plan, waaruit een investering volgt. Is die investering akkoord, dan kan de bouwkundig aannemer het bouwkundige deel realiseren. Vaak onder toezicht van óf de architect óf een apart aangestelde toezichthouder.

Een installatie adviseur doet exact hetzelfde, alleen dan op het gebied van de gebouwgebonden installaties. Ook op het installatie vlak wordt de droom van de opdrachtgever vertaald naar iets wezenlijks/tastbaar. U wilt immers “een goed comfort” en “een duurzaam pand”. 

Die wensen zijn echter te algemeen. De installatie adviseur (een goede) begint dan ook, net als de architect, met het stellen van vragen en goed luisteren. Dit is nodig om te weten wat uw – specifieke – eisen en wensen zijn. Zo wordt achterhaald wát er precies behaald dient te worden aan het einde van de rit. Bijvoorbeeld:

– Welke temperatuur eisen gelden er in de zomer en in de winter (eisen en wensen)?

– Welk budget is daarvoor beschikbaar (financiën)?

– Wanneer moet het pand in gebruik genomen worden (planning)?

In dit stadium wordt ook geadviseerd van welke subsidies en fiscale regeling gebruik gemaakt kan worden.

Als alles helder en duidelijk is worden de installaties ontworpen en ingepast in het bouwkundige ontwerp van de architect. De installaties worden uitgetekend in 2D/3D-CAD en voorzien van een to-the-point technische omschrijving. Op basis van deze stukken (vraagspecificatie) kunnen installateurs hun offertes indienen. 

Offertes, die één op één met elkaar te vergelijken zijn (appels met appels), zodat de opdrachtgever een gefundeerde keuze kan maken tussen de offertes en de opdracht kan gunnen aan die partij met de best passende offerte.

Het geeft daarmee zekerheid dat voor die offerte gekozen kan worden die zowel technisch, energetisch als financieel de beste oplossing biedt. De opdrachtgever komt daarmee naderhand niet voor verrassingen te staan.

Na selectie van een partij, kunnen de installaties in het werk worden gerealiseerd, waarbij de installatieadviseur de controle op zowel het technische als het financiële vlak kan verzorgen.

Heeft dit meerwaarde? Wat biedt het mij? (what’s in it for me?) 

Zoals u ziet, lijkt het werk van een installatie adviseur sterk op het werk van een architect. Als u vindt dat een architect meerwaarde biedt, dan biedt een installatie adviseur (op basis van bovenstaande vergelijking) ook meerwaarde.

Veel gehoord van onze opdrachtgevers zijn onderstaande punten die ze benoemen als meerwaarde van ons ingenieursbureau:

1. Verkrijgen van duidelijkheid vooraf. 

Dit begint al bij het helder krijgen van het te doorlopen ontwerpproces en de fases daarin. 

Opdrachtgevers hebben soms geen idee ‘wat er allemaal bij komt kijken’ en waarderen ons overzichtelijke proces en onze gestructureerde aanpak. 

Daarnaast krijgt men duidelijkheid over de eigen eisen en wensen. Niet zelden wordt men door het gezamenlijk opstellen van het Pakket van Eisen aangezet tot (dieper) nadenken over wat men nu precies wenst te realiseren. 

2. Verkrijgen van controle en zekerheden vooraf (zowel technisch als financieel).

Door het ontwerpproces te volgen wordt vooraf (en niet pas tijdens de realisatie) zichtbaar hoeveel techniek er in het pand nodig is om aan die eisen en wensen te voldoen. En ook hoeveel (of juist hoe weinig) ruimte dat vraagt in het bouwkundig ontwerp.

Het bouwkundig ontwerp kan – waar nodig – al in de ontwerpfase worden aangepast m.b.t. de benodigde ruimte voor techniek. Dit is een stuk voordeliger (en minder stressvol) dan het in de praktijk ‘ad hoc’ oplossen van een ruimtelijk vraagstuk.

Ook wordt door het maken van ramingen zekerheid verkregen ten aanzien van de vraag of de installaties binnen het genoemde budget gerealiseerd kunnen worden. Mocht dit niet zo (lijken) te zijn, dan kan al in het ontwerpstadium worden ingegrepen en bijgestuurd. 

In de ontwerpfase is de mogelijkheid om de kosten (zowel de initiële investering als de exploitatiekosten) en de kwaliteit te beïnvloeden immers het grootst. In de realisatie en beheer-fase is die invloed veel minder. Zie ook onderstaande afbeelding.

Is investeren in installatie-advies verstandig?

Wij durven te stellen dat het een investering is die zich terugverdiend. 

Dit is nogal een statement. Dat beseffen we ons. Maar we durven dit  met reden te stellen.

Terugbetaling (direct) in geld

Door een goed installatie-advies weet u niet alleen vooraf waar u aan toe bent op technisch en financieel vlak (u weet wat u laat bouwen tegen welk budget), ook bent u in staat vergelijkbare concurrerende prijzen uit de markt te krijgen. Er is in de vraagspecificatie immers nauwkeurig omschreven en vastgelegd wát de aanbieders dienen te offreren en welke kwaliteit gevraagd is.

De ervaring leert dat uw investering in ons advies zich bij de aanbesteding al heeft terugverdiend, door het prijsverschil tussen de aanbieders.

Terugbetaling in verhoogde productiviteit, verminderd ziekteverzuim en lagere exploitatiekosten

Met een goed installatie advies zijn productiviteitswinsten alsmede een reductie van de ziektekosten te behalen. Een goed ontworpen installatie zorgt ook voor een afname van de onderhouds- en energielasten (exploiatiekosten).

Een studie van Harvard uit 2015 laat een cognitieve scoreverbetering zien van >60% in ‘groene’ duurzame gebouwen. Daartegenover staat een 10% verminderde prestatie van mensen bij (te) koude of (te) warme temperaturen i.r.t. de ‘comfortabele’ temperatuur tussen 21 en 23 graden Celcius.

Een uitgebreide analyse van de World Green Building Council concludeerde dat ‘een goede installatie’:

– 0,8 – 1,3% besparing op kosten voor de gezondheidszorg kan realiseren 

– 3-18 % productiviteitswinst realiseert

– zelfs tot 47 – 79 % in HVAC energie-besparing kan opleveren

Dat op zich alleen al pleit voor het investeren in (advies voor) goede installatietechniek in gebouwen. 

Rendement op personeelskosten 

De personeelskosten (salariskosten)  van een kantoor of vergelijkbare organisatie met (veel) personeel beslaan normaliter 80-90% van de totale kosten. Niet voor niets wordt vaak gezegd dat het personeel het meest waardevol is. Het loont dan ook om daar goed voor te zorgen.

Een bescheiden verbetering van de gezondheid of productiviteit van de medewerkers, kan enorme financiële gevolgen hebben voor werkgevers. Gevolgen die een veelvoud zijn van elke andere financiële besparing die gepaard gaat met een efficiënt ontworpen en beheerd gebouw.

Rekenvoorbeeld

Een kantoor met 30 personeelsleden heeft € 1.095.000,- aan salariskosten, gebaseerd op een modaal inkomen van € 36.500,- in 2020.

Tot 18% productiviteitswinst op een post die 90% van de totale kosten beslaat…dat lijkt ons zeer de moeite van een investering in goede advisering waard.

Dat kan duurzamer

Bent u overtuigd ‘dat het duurzamer kan’ en/of bent u benieuwd naar de comfortverbetering en/of energiebesparing in uw pand? Neem contact met ons op!

Geen reactie's

Geef een reactie