???????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????

Meer gebouweigenaren hebben een ESG-strategie (Environmental, Social en Governmental), maar is veel ruimte voor verbetering. De gebouwde omgeving heeft veel invloed op het klimaat. Er is berekend dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 37 procent van het totale energieverbruik, en dat nieuwbouw en renovatie goed zijn voor 6,4 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Diverse partijen … Continued